Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 134

Ekonomika - materiały na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2667

szczeblach zarządzania 5.4.3 Rodzaje oceny Kryterium: moment oceny: - ex post - ustalanie stopnia i warunków...

Controlling operacyjny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1855

pracowników niższych szczebli zarządzania w procesie opracowania budżetu budżetowanie można podzielić...

Finansowanie inwestycji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

. Opracowany projekt inwestycyjny wymaga pozyskania środków finansowych na łączną kwotę 100.000 zł. Z tego: 100...

Zarządzanie logistyka ogólne wiadomości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

zarządzania przepływami, wiedza o zarządzaniu przepływami. Hasła opisujące współczesne tendencje : Logistyka...

Finanse - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

się realizacją dochodów i wydatków publicznych, ich kontrolą, zarządzaniem budżetem, funduszami Jednostki sektora...

Pieniądz - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

banku: - Płatnika - płatności w imieniu klientów, - Agenta - emisja papierów wartościowych i zarządzanie...

Finanse publiczne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

, podmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, ulg i umorzeń; art. 218 → organizacja SP i sposób zarządzania...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Janusz Rychlewski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 7266

at Risk [czytaj. Irning at risk]. Cash Flow at Risk. Earnings Per Share of Risk. Zarządzanie ryzykiem...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Janusz Marek
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2933

intelektualnego i za­rządzanie wiedzą. Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management) to strategiczne...