Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 124

Controlling-przyczyny powstawania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

. We wszystkich fazach występują dodatkowe koszty zarządzania. Przeznaczone są one na odnowienie kwalifikacji, wiedzy...

Nieruchomość i gospodarowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

deweloperskiego zarządzanie nieruchomościami i ich zasobami ...

Safety net -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

instytucji kredytowych w kapitał Powoływania instytucji zarządzania aktywami niskiej płynności 2 2 ...

Teoria zarządzania dywidendą

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Teoria zarządzania dywidendą Koszt kapitału akcyjnego. Akcjonariusz może uzyskać dwojakie korzyści...

Pojęcie ryzyka - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

z realizowanymi wewnątrz niej funkcjami rzeczowymi i funkcjami zarządzania oraz wzajemnym ich współdziałaniem...

Wykład - komisja europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

, której przewodniczącym był Jacques Santer, był raport Komisji Niezależnych Ekspertów opisujący brak zarządzania...

Wykład - Procedura ustawodawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

przez nich opinii o zgodności projektu z prawem UE (art. 34 ust. 9 i 10 RS). Marszałek Sejmu zarządza drukowanie...