Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 12

TOC - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

, zarządzaniu projektami, szkolnictwie, wojskowości, służbie zdrowia, usługach, instytucjach i organizacjach...

Wykład - aktywa trwałe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

zarządzania majątkiem trwałym Decyzje inwestycyjne I III Decyzje co do wielkości i struktury majątku trwałego...

Bankowości inwestycyjne 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

należącymi da bankowości inwestycyjnej są: obrót papierami wartościowymi i zarządzanie funduszami doradztwo...

Sylabus - podstawy budownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

wykonalności, biznes planu- przykłady opracowań. Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie...

Zarzadzanie projektami-sciaga

 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4074

i wdrożeniowe . Istota zarządzania projektami Zarządzanie projektami - finansowanie różnych przedsięwzięć...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

i papierów dłużnych (market making), zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fund management) i kapitałami...