Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 114

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

  • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4340

, a co jest depozytem i po stronie depozytów jest pasywem. Zarządzanie aktywami i pasywami definiuje się jako proces...

Strategia rozwoju regionu

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Gospodarka regionalna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

; jest podstawowym instrumentem zarządzania regionem. 5. Podstawą prawną opracowania strategii rozwoju regionu...

Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1372

nie jest prawdziwa Spółka rozważa 3 projekty inwestycyjne A, B, C dla których IRR wynosi odpowiednio: 19%, 20% i 18...

Elementy struktury organizacyjnej

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tomasz Dryl
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

między komórkami i stanowiskami pracy ● Określenie szczebli zarządzania, hierarchii uprawnień decyzyjnych Więzi...