Zarządzanie kryzysowe - strona 8

Public relations i marketing społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2562

, strategia ignorowania. - Jakie są części składowe modelu Littlejohna w zarządzaniu kryzysowym...

Dorobek prawny Rady Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1736

programów szkoleń i koordynacji zarządzania kryzysowego, współpraca międzynarodowa - udzielanie wzajemnej...

Pytania egzaminacyjne z public relations

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Public relations
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 4102

, przyznanie się do winy. Jakie są części składowe modelu Littlejohna w zarządzaniu kryzysowym ZK pod względem...

WPZiB

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5677

ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego (w ramach niewojskowych działań w zakresie zarządzania...

Relacje UE z Rosją

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

. Podpisano układ u współpracy naukowej i technologicznej. W 2002 roku dialog został rozszerzony o zarządzanie...

Podejście procesowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987

informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego PJ-U-11 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze...

Bioterroryzm - "broń ubogich"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1533

Do tego wszystkie podmioty biorące udział w zarządzaniu kryzysowym, stanach nadzwyczajnych, ośrodki zdrowotne, itd. ...

Prezentacja wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

o zarządzaniu kryzysowym Definicje Art. 3 Poś pkt: • 23) poważna awaria – rozumie się przez to zdarzenie...