Zanieczyszczenia wody - strona 38

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2170

niż wody podziemne. Główną przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych są odprowadzane do nich ścieki...

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1435

i zanieczyszczona woda pomagają rozprzestrzeniać się różnorodnym pasożytom. UNICEF ocenia, że nawet 80% zgonów...

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

korzystnych warunkach do produkcji rolnej, podejmujących działania służące ograniczeniu zanieczyszczenia wód...

Kanalizacja - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2968

nie proponuje się metod biologicznego oczyszczania. Średnie stężenie zanieczyszczenia wód: CśrW=CśrWH2O+LW/Q...