Zanieczyszczenia wody - strona 34

Systemy Informacji Przestrzennej-kolokwium 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Katarzyna Galant
 • Kartografia i systemy przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

mikroklimatu w aglomeracji miejskiej). Ekologia (rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód, gleb czy powietrza...

Klasy ładunków 5-8

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

zanieczyszczające środo. Morskie (należą do nich związki z różnych grup, które stanowią źródło zanieczyszczeń wody...

Analiza jakościowa wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

zanieczyszczeniu wody. Przewodność wynikająca z zawartości zanieczyszczeń organicznych jest zwykle nieznaczna...

Badanie fizyczne wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kwiecińska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

przewodności świadczy o mineralnym zanieczyszczeniu wody. Przewodność wynikająca z zawartości zanieczyszczeń...

Mierniki działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1666

produkcji dla środowiska naturalnego (np. zanieczyszczenie wody, powietrza i lądu, a takŜe natęŜenia hałasu...

Polityka ekologiczna

 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

zanieczyszczenia wód; zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza; zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych...