Zamiar ewentualny w prawie cywilnym - strona 51

Zabezpieczenia kredytów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

przewidzianego prawem cywilnym i wekslowym. Formę zabezpieczenia kredytu ustala bank w negocjacjach...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

Cywilna z dnia 11 lipca 2002 r. I CKN 1319/2000 Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3920

, podejmowane z zamiarem osiągnięcia określonego celu ekonomicznego lub politycznego;  przykłady zastosowania...

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 903
Wyświetleń: 4648

, motywacji pracowników itd.); Kodeks cywilny; ustawa o ubezpieczeniu społecznym - generuje koszty...

Kontrakty realne (rzeczowe).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1477

- o charakterze deliktowym. (wiarołomstwo nabywcy) W epoce Cycerona- fiduicia- chroniona powództwem cywilnym-actio...

Prawo rzeczowe - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

rzecz w zamiarze przez właściciela, TYLKO ruchomość można porzucić, jest to czynność prawna...

Bezrobocie - Rynek pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1736

produkcji sprzedanej i ewentualne możliwości jej zwiększenia. Znaczący wpływ ma również jednostkowy koszt...