Zamiar ewentualny w prawie cywilnym - strona 50

Postępowanie egzekucyjne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155

wierzyciela w drodze odebrania i ewentualnej sprzedaży majątku dłużnika. Kieruje się ona, zgodnie z wolą...

Kapitały własne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

z działalności gospodarczej. Nadwyżki te stanowią rezerwę na pokrycie ewentualnych strat...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1316

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Wstęp Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki...

Rekrutacja i selekcja

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

, specjalizacja). Tytuł pracy dyplomowej (ew. ocena - tylko bdb). Przedmioty specjalistyczne. Udział w seminariach...

Umowa międzynarodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1246

z zamiarem zawarcia umowy m-dowej, ale nie oznacza to, że rokowania muszą zakończyć się zawarciem traktatu...

Wczesne i współczesne teorie motywacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4613

(empatyczny, wrażliwy, społeczny) Teoria ustalania celów Zamiary- wyrażone jako cele- mogą stanowić ważne...

Odpowiedzialność z tytułu rękojmii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

, gdy sprzedawca umyślnie - z bezpośrednim zamiarem zataił wadę i kupującego zapewnił, że jest towar wolny od wad...

Termin przedawnienia i jego bieg

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

, że jest zobowiązany, z tym że dłużnik nie ma zamiaru wywołania skutków prawnych: - spłata części długu, - spłata...