Zamiar ewentualny w prawie cywilnym - strona 43

Prawo socjalistyczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1134

germańskie - brak podziału na odpowiedzialność karną i cywilną w prawie germańskim nie znano rozróżnienia...

Przepisy Kodeksu Prawa Karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe...

Wytoczenie powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

trybu może zawierać żądanie alternatywne lub ewentualne, ponadto wnioski o zabezpieczenie powództwa...

Encyklopedia prawa, wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

czynności prawnych dla pozoru nie mają zamiaru wywołania skutków pranych określonych w treści oświadczenia...

Prawa i obowiązki małżonków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1134

PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW 3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA -nowy stan cywilny, tj. status męża i żony...

Przewidywanie czynu zagrożonego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

następstwa, zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. Jeśli przypisać, to przestępstwo zostanie...

Podział przestępstw: ciężar gatunkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2142

czynu bez zamiaru bezpośredniego czy ewentualnego, to badać będziemy czy istnieje występek w kk...

Skutki wadliwości czynności prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

jest, że ewentualny brak wiedzy lub zamiaru wywołania skutków prawnych wynikających z ustawy, z zasad współżycia...