Zamiar ewentualny w prawie cywilnym - strona 34

Konflikt w Dafurze - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Michał Klimecki
  • Główne konflikty współczesnego świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

jednak jego ofertę, tłumacząc się nieufnością co do prawdziwych zamiarów chartumskiego reżimu. Sudański prezydent...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
  • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2107
Wyświetleń: 5922

: Ochrona ludności cywilnej, Operacje pokojowe, Zapobieganie konfliktom, Zarządzanie i odpowiedzialność...

Wzór umowy-Umowa użyczenia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1022

nie pogorszonym. § 6 Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem...