Zamiar ewentualny w prawie cywilnym - strona 19

Historia informacji wojennej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

im ten zamiar burza, Herodot stwierdził, iż oto spotkał ich gniew bogów, którzy byli niezadowoleni...

Rozwiązywanie problemów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Neuropsychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

i ewentualna korekta Trudności w wykonywaniu zadań wymagających planowania: labirynty, zadania konstrukcyjne...

Sprowadzenie katastrofy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

nieumyśłności ) Zagrożenie: pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Umyślne- np. działając w zamiarze...

Kontrakty terminowe-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

uczestnika pokrywane są straty (niekorzystne zmiany cen) lub dopisywane ewentualne zyski. Gdyby depozyt...

Sprowadzenie katastrofy ( Art. 173 )

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

nieumyśłności ) Zagrożenie: pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Umyślne- np. działając w zamiarze...

Egzekucja ze świadczeń z emerytury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

na jego konto, zamiast wypłaty zobowiązanemu i poucza o obowiązkach organu i ewentualnych sankcjach. Organ ma 7...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

bezpośredni nagły jest lżejszą forma winy. Dolus eventualis-  zamiar ewentualny. Zamiar ewentualny: zachodzi...

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • dr. Robert Frey
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 4578

WSTĘPNIAK 1. Skrypt ten jest zbiorem całości materiału z części ogólnej polskiego Prawa Cywilnego...

Prawo rzeczowe-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

) Pożytki - fructus - Pożytki cywilne - przychód uzyskiwany okresowo z rzeczy na podstawie stosunku prawnego...