Zamiar ewentualny sprawcy - strona 35

HISTORIA PRAWA KARNEGO

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1813

jako podstawa odpowiedzialności - stopień złego zamiaru i świadomości sprawcy. Rozróżnienie różnych stopni winy...

PLAGIAT

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1862

w błąd -może nastapić przez działanie jak i przez zaniechanie -popełnione z zamiarem bezpośrednim...

O fazach in rem i in personam

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3283

lub jego najbliższy. Regulacja ta przewiduje sytuację, kiedy pomimo wypełnienia przez sprawcę znamion czynu...

Konkretny porządek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

i zwroty Culpa (naganność) Dolus (podstęp, zły zamiar): Culpa, neglegentia (niestaranność): Dolus directus...

Wykłady-prawo cywilne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mikołaj Ogrodowczyk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 994

przez sąd w im. ubezwłasnowolnionych. Wszelkie ewentualne czynności prawne dokonywane przez same te osoby...

Właściwość sądu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Jak nie wiadomo, to sąd...

Rozwiązywanie problemów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Neuropsychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

i ewentualna korekta Trudności w wykonywaniu zadań wymagających planowania: labirynty, zadania konstrukcyjne...

Kontrakty terminowe-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

uczestnika pokrywane są straty (niekorzystne zmiany cen) lub dopisywane ewentualne zyski. Gdyby depozyt...