Zamiar ewentualny sprawcy - strona 17

Pojęcie przestępstwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

pozytywne winy  muszą być ustalane by przypisać sprawcy winę: strona podmiotowa przestępstwa  zamiar...

Kodyfikacje- prawo karne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826

bezpośrednio na popełnienie przestępstwa zamiar wynikowy (ewentualny - dolus eventualis) - świadomość sprawcy...

Delikty - rodzaje i omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

zachowanie się sprawcy mające na celu pozbawienie właściciela władania nad rzeczą ruchomą. Na kradzież wg...

Postępowanie przygotowawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

podmiotowa przestępstwa- kto jest jego sprawcą? a. wykrycie sprawcy przestępstwa ( Art. 297 §1 pkt 2 ) b...