Zamiar ewentualny przykład - strona 75

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

te zgłosiły urzędowi skarbowemu zamiar prowadzenia p.k.p.r. Od obowiązku prowadzenia p.k.p.r. zwolnione...

Rachunkowość finansowa - Należność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej (pomija ona zatem ewentualne zmiany wartości pieniędzy...

Regeneracja części maszyn - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Wasiak
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

właściwości uŜytkowe od części nowej. Przykładem mogą być korpusy obrabiarek, które po wieloletniej...

Umowa hotelowa - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

lub miejsca w hotelu oraz spełniać ewentualne dodat- kowe usługi i świadczenia, a także czuwać nad wniesionymi...

Marketing - podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1617

o nie zaspokojonych potrzebach; zamiar i możliwość zaspokojenia tych potrzeb; sposób porozumiewania się stron...

Prawo- zapis i polecenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

. Przykład: Spadkodawca zobowiązał spadkobiercę- prawnika , do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej...