Zamiar ewentualny przykład - strona 60

Zobowiazania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

powinno być wykonane z zamiarem wywiązania się z zobowiązania. Podział świadczeń: Świadczenia (zobow.) rezultatu...

Innowacje i innowatorzy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

swoich zamiarów (zmiana świadomie i celowo inicjowana i przeprowadzana to tylko jedna z możliwych postaci...

Blaise Pascal, Człowiek i nieskończoność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

; to pewna bowiem, iż nie można powziąć tego zamiaru bez zarozumiałości lub pojętności równie nieskończonej...

Kodyfikacje- prawo karne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826

bezpośrednio na popełnienie przestępstwa zamiar wynikowy (ewentualny - dolus eventualis) - świadomość sprawcy...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 6552

to określone podejście do wyceny składników aktywów i pasywów. Natomiast, gdy istnieje zamiar lub potrzeba...

Prawo - Konstytucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1400

). Natomiast aktami prawnymi są zdarzenia wywołane w zamiarze spowodowania skutków prawnych. Na przykład kupujący...

System produkcyjny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

z których zbierane są dane na temat jakości i ewentualnych wad ukrytych poszczególnych wyrobów. To właśnie analiza...

Teorie popytu konsumpcyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1757

” ekonomistów, na przykład popierają ją: Robert Frank i Juliet Schor. Ad. 3. Teoria konsumpcji związana...

Prawo konsumenckie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

za zaprojektowanie i wyprodukowanie wyrobu z zamiarem wprowadzenia go na rynek pod własnym nazwiskiem lub pod własną...