Zamiar ewentualny przykład - strona 24

Efekty socjalizacji -wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

się pewien stopień ładu i porządku społecznego. Dla przykładu wyobraźmy sobie, co by się działo...

Ciąg przestępstw - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 819

na podjęciu dwóch lub więcej zachowań, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru...

Interpretacja sondaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

INSTYTUCJI BADAWCZEJ, ew. nazwiska autorów. Kto zapłacił za sondaż i dlaczego został on przeprowadzony...

Interpretacja sondaży - pytania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2212

INSTYTUCJI BADAWCZEJ, ew. nazwiska autorów. Kto zapłacił za sondaż i dlaczego został on przeprowadzony...

Brammer (Pomaganie)

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1890

: Celem każdej pomocy jest samopomoc [skłonienie wspomaganego żeby SAM sobie pomagał] i ewentualna...

Ochrona prawa własności.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

, ale prawo jego uległo naruszeniu w inny sposób. Przykładem takiego naruszenia mogą być złośliwie kierowane...