Zamiar ewentualny kodeks karny - strona 37

Pytanie z odp. 8

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

sprawy, ani dla ustalenia sprawstwa i winy jak i dla stosowania kary lub innych środków karnych...

Grzywna art. 33

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

jest dolegliwości ekonomiczna. Kodeks z 1997 według wzorów skandynawskich wprowadza system stawek dziennych. System...

Przestępstwa przeciwko mieniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

przemalować skradziony samochód, człowieka ukrywającego zrabowane rzeczy itd. Kodeks karny przewiduje...

Ubezpieczenia - wykład 13

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

) Kodeks karny: - (art. 298) umyślne spowodowanie zdarzenia stanowiącego podstawę wypłaty odszkodowania...

Wyrok z 1999 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

, że tak jest, to zasady określone przepisami kodeksu karnego czy też kodeksu postępowania karnego, w tym zasada stosowania...

Prezentacja wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

standardów jakości zasobów środowiska, kontrola ich przestrzegania i ew. działania służące przywróceniu...

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 868

. 58 kodeksu cywilnego nie ważna jest czynność prawa itd. zwroty (terminy) wartościujące jak np. rażąca...