Zakład opieki zdrowotnej - strona 18

Ewidencja i kalkulacja kosztów

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2058

. Żyznowski „Rachunkowość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” PCE Warszawa 2000r. s.113. J...

Zatrudnienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

komunalnej, f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób...

Cyberprzestępczość - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

)   funduszy celowych,   4)   samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,   5)   Zakładu Ubezpieczeń...

Prawo pracy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

, organizacji pracodawców, rodziny pracownika oraz emerytów i zakładów opieki zdrowotnej związanych...

Diagnostyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2926

na leczeniu w zakładach opieki zdrowotnej. KTO ZAJMUJE SIĘ ORGANIZACJĄ  Starosta właściwy ze względu...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

, fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z rejestru dłużników niewypłacalnych. O ile fundacja...