Zakład opieki zdrowotnej - strona 13

Zadania publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

publicznych gimnazjum, publicznych zakładów opieki zdrowotnej o charakterze ambulatoryjnym prowadzenie pomiaru...

Ubezpieczenie wypadkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

zajęciowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej; 10...

Finanse publiczne UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

zakłady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki...

HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3080

opieki zdrowotnej, dróg publicznych, budownictwa, lokali socjalnych itp. Samorządy zawodowe - maja dbać...

Zakłady lecznictwa alkoholowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Młyński
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1897

się w zakładach lecznictwa odwykowego oraz w niektórych innych zakładach opieki zdrowotnej. Z alkoholizmem organ...