Zakład karny - strona 31

Prawo karne - wykłady - Szkoła klasyczna

Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Zagadnienia w niej poruszane, to np: pojęcie prawa karnego, szkoły prawa karnego, funkcje prawa karnego materialnego, zasady prawa karnego, analogia w prawie karnym, zasada lex retro non agit, prawo intertemporalne, miejsce i czas popełnienia przestępstwa, prawo karne międzynarodowe jako część pra...

Europejska polityka regionalna

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Gospodarka regionalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

opuszczające zakłady karne, uchodźcy …), EFS wspiera: 1) działania za zakresu integracji w/w osób...

Wzory pism procesowych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1869

Częstochowa, dniaDo Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Częstochowie Wartość przedmiotu zaskar enia: zł. APELACJA Od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział z dnia sygn. akt Zaskar am w (nale y podać czy orzeczenie zaskar ane jest w części czy w całości) wyrok Sądu Rejonowego w Częs...

Prawo administracyjne1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

dla nieletnich. Trzecią kategorią są osoby umieszczone w zakładach karnych, aresztach śledczych i środkach...