Zakład karny - strona 15

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644

w więzieniu, które mogłyby istotnie godzić w bezpieczeństwo i porządek w zakładzie karnym ale tendencja w pr...

Systemy opieki i wsparcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
 • Systemy opieki i wsparcia w Polsce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

słabozatrudnialnych ( osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby opuszczający zakłady karne, osoby słabo...

Metodyka pracy resocjolizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1841

jest to możliwe. Dlatego też postuluje się, żeby dla młodzieży umieszczonej w zakładach poprawczych, czy w zakładach karnych, organizować...

Prawo karne(1) - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

karnych: zakłady karne dla młodocianych zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy zakłady karne...

Praca socjalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3493

z przystosowaniem do życia po opuszczeniu zakładu karnego - alkoholizm, narkomania - zdarzenia losowe - sytuacja...

Zasady wyboru Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych są ujmowane...

Prawo kościelne i wyznaniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1659

Prawo kościelne i wyznaniowe Zbiór notatek z wykładów Semestr letni 2010 Prawo kościelne i wyznaniowe - egzamin, wyświetlane pytania, jednokrotnego wyboru, 50 pytań, aby zdać należy zdobyć 26 punktów, - przedtermin 1 czerwca (zwykle łatwiejsze pytania, bez konsekwencji) - egzaminy tylko we wt...