Zakład karny - strona 11

Radzenie sobie ze stresem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

więzieniach Rola higieny psychicznej jako ruchu społecznego w działaniach prewencyjnych zakładów karnych...

Wyrok łączny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

wyroków. Jeśli inny tryb- to sąd może w razie potrzeby zwrócić się do zakładów karnych o takie informacji...

Nadzwyczajne obostrzenie kary

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

postpenitencjarnej wobec osób zwalnianych z zakładów karnych ; — zjawisku stygmatyzacji i odrzucania...

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 861

się w zakładzie karnym bezpośrednio po rozprawie. Grzywna powinna być uiszczona w ciągu 3 dni, chyba że skład...

Kierunki nowelizacji ordynacji prezydenckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

: - ustawa porządkuje spisy wyborców w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach...

Wolności i prawa ekonomiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

z zakładu karnego względem osób odbywających tzw zastępczą służbę wojskową w syt. Wyjątkowej albo klęski...

Korsyka - omówienie, historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwo i kultura Europy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

dla Korsyki, przeniesienie terrorystów z Korsyki odbywających wyroki w więzieniach na kontynencie do zakładów...