Zabór rosyjski rok - strona 41

Historia Polityki Społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 812

ekonomiczną i społeczną. Ustawodawstwo Bismarcka rozciągnęło się na teren zaboru pruskiego i stąd...

Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Stanisław August złożył na ręce posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa akces do konfederacji targowickiej. Lata...

System Rosji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

. W literaturze rosyjskiej znajduje się pojęcie, że lata 90 był zwycięstwem „etnicznej nomenklatury”. Używają...

REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

. Taki stan rzeczy wpływał fatalnie na rosyjską gospodarkę (problemy z zaopatrzeniem dla dużych miast...