Zabór rosyjski i pruski - strona 10

Landrecht pruski - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Piotr Fiedorczyk
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 917

zaboru pruskiego w 1794 Prawo cywilne: - o cechach feudalno-burżuazyjnych z przewagą tych pierwszych...

Ruch socjalistyczny - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
  • Historia społeczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

współpracę z zaborem rosyjskim, walczyli o reformę wyborczą w Galicji. Pruski ruch socjalistyczny był słabszy...

Polskie systemy metrologiczne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

pruski miar płynów: 1 Fuder 824 l 1 okseft 206 l 1 om 137 l W zaborze rosyjskim obok zastanych systemów...