Zabór rosyjski działania - strona 38

Tradycje polskiej bankowości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

gospodarczej w innych formach. Każdy bank może swobodnie decydować o przedmiocie i zakresie swojego działania...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4102

badly”) Istnieje odpowiedzialnśc typu konstytucyjnego za „przekręty” prawne. Abuse- nadużycie, działanie...

Działalność Mennicy SA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób powoływanych przez Radę Nadzorczą. Do zakresu działania Zarządu...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3283

wyznaczającego cele i kierunki działania; Prowadzą do zjawiska rozpowszechniania w społeczeństwie danych systemów...

System Rosji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

federacji oraz wspólnych kompetencji podmiotów i federacji. Wg niego zakres działania wyłącznego Federacji...