Zabór rosyjski działania - strona 37

Pozytywizm - Henryk Sienkiewicz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

polskiego w szkole rosyjskiej (Z pamiętnika korepetytora) stosunki w zaborze pruskim za Bismarcka (Bartek...

Metodyka opieki - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2009

pomiędzy opieka ludzi a zwierząt - działania instynktowne w tym najsilniejszy prokreacyjny (obie maja...

Perspektywy Ukrainy, Gruzji - NATO

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

się w wypowiedzi polityków rosyjskich oraz uważnie obserwują decyzje i działania podejmowane przez to państwo...

Historia Polski XX w.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Paweł Stachowiak
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 5964

centralne - włączyć w skład Austrii lub Austro-Węgier część zaboru rosyjskiego albo cały zabór rosyjski...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 6237

wyższego rzędu mogą je zastąpić, jeśli są w stanie wykonać działanie efektywniej. Zasada pomocniczości...

Kofederacja Barska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

i wyzwolenie się spod kurateli rosyjskiej. Inicjatorami i przywódcami barskiej konfederacji...

Polityka bezpieczeństwa Rosji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1995

w Kosowie, działanie na pograniczu prawa, kiedy stanowisko Rosji zostało całkowicie zignorowane. Wtedy Putin...

Rodzaje prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2793

jeśli jest poważne i bezprawne) -podstęp osoby trzeciej (celowe, świadome działanie osoby, która ten błąd wywołuje...