Złota reguła bankowa ryzyko - strona 61

Skrypt z MSG

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5670

i ryzyka z tym związane spadają na kupującego. GRUPA F - sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów...

Źródła finansowania przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Biegański
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

- wyspecjalizowane fundusze i źródło pozyskiwania kapitału, rentowność, pomysł i ryzyko bierze się pod uwagę. źródła...

Opcje walutowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1855

i amerykańskiej. Opcje walutowe przeznaczone są dla podmiotów narażonych na ryzyko związane ze zmianą kursu...

Instrumenty finansowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1582

i amerykańskiej. Opcje walutowe przeznaczone są dla podmiotów narażonych na ryzyko związane ze zmianą kursu...

Ekonomia-ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

(papiery wartościowe). Są wyspecjalizowane instytucje ratingowe, które oceniają ryzyko inwestycji w rynek...

Prawo Cywilne - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3773

aby zobowiązanie pieniężne było waloryzowane do umowy dołącza się klauzurę waloryzującą: klauzura złota...

Rynek pienieżny 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

emituje je w celu realizacji zamierzeń polityki pieniężnej ( regulowanie płynności sektora bankowego...

Finanse przedsiębiorstw - faktoring

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1288

) przejmowa­nych od nich wierzytelności pieniężnych, połączonego z równoczesnym przejmowaniem na siebie ryzyka...

Finanse i bankowość- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 854

ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe podobnie jak zdolność ulegają zmianie z tym, że zdolność kredytowa...