Złota reguła bankowa ryzyko - strona 54

Zobowiązanie, świadczenie - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 175
Wyświetleń: 630

karną) danie zabezpieczenia - ma ono na celu zmniejszenie ryzyka niewykonania zobowiązania z powodu...

Finanse - pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Justyna Katarzyna Rój
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1785

finansowego, Minimalizacja ryzyka bankowego* * ryzyko kredytowe, r. operacyjne, r. rynkowe, r. płynności...

BANKOWOŚĆ - definicje i pytania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1554

podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem c). posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości...

Obligacje - Emitent

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 798

kryteriów dla nabywcy obligacji jest ryzyko, choć obligacje są instrumentem, który zazwyczaj...

Notatki z makroekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

). Jest to niezbędne dla zminimalizowania ryzyka utraty płynności systemu bankowego oraz zapewnienia wywiązania...

Ekonomia- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1239

KONTROLA CEN = reguły i przepisy uniemożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej np...

Skrypt - Ekonomia Begg

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 994

KONTROLA CEN = reguły i przepisy uniemożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej np...