Wytrzymałość materiałów tablice - strona 23

Stale, staliwa i żeliwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2086

się te gatunki stali, w których zawartość pierwiastków jest mniejsza od zawartości granicznych podanych w tabl...

Stale staliwa i żeliwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

się te gatunki stali, w których zawartość pierwiastków jest mniejsza od zawartości granicznych podanych w tabl...

Pytania z wejściówki dla obu grup

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2548

i odkształcenia 34. wytrzymałość na zginanie Zginanie - w wytrzymałości materiałów stan obciążenia materiału...

Cermaika porowata

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2128

na ściskanie oraz wytrzymałość na rozciąganie. Materiały ogniotrwałe Stosowane są na wykładziny urządzeń...

Projekt mieszanki - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1988

zbrojonych, klasa V2 Przyjęcie danych uzupełniających Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu: C 16/20 fcm...

Metoda Vickersa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

się przez mikroskop. W praktyce, twardość HV odczytuje się z tablic po zmierzeniu przekątnej odcisku. Stosuje...