Wytrzymałość materiałów tablice - strona 21

ZMĘCZENIE

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

się z wytrzymałością zmęczeniową, określoną dla danego typu karbu, występującego w miejscu wyznaczenia naprężeń...

Azbest w środowisku - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

elementów narażonych na wysoką temperaturę, np. klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice...

Stan graniczny nośności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442

oraz dolne oszaco­wanie wytrzymałości materiałów. Przy znanych statystycznych rozkładach obcią­żeń...

Zasady przedmiarowania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Sawicki
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3017

technologicznym i uporządkowanie miejsca pracy. Nakłady związane z przygotowaniem określonej w tablicach ilości...

Miedź - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

, metodami metalurgii próżniowej. Jako materiał wyjściowy do tej rafinacji służy miedź elektrolityczna, którą...