Wymieranie - strona 20

Socjologia całość

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Socjologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2856

z nim organicznie lub czasowo-przestrzennie np. zanieczyszczenie rzeki powoduje jej wymieranie.   Suma praw...

Biogeografia - materiały

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. UP dr hab. Mieczysław Mazur
 • Biogeografia
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5642

określonych dla siebie warunków - wymiera. Relikty edaficzne związane z typami gleb (gleby ulegają zmianie...

Historia komunikowania

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4893

form hominidów (a ok. 2,5 mln lat homo) nie oznaczało równoczesnego wymierania formy poprzedniej...

Teoria ewolucji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

, a więc to jest tak, że ten biały stopniowo będzie miał sukcesy reprodukcyjne, a te czarne będą stopniowo wymierać. W końcu...

Wykład - Dyrektywy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

„specjalnej troski” (wymierających lub zagrożonych głównie wskutek niekorzystnych zmian ich siedlisk...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2499
Wyświetleń: 2856

w latach 1923/33, granice kraju zostają zamknięte i następuje masowe wymieranie ludności ukraińskiej...

E-handel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • E-biznes
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2149

od transakcji • opłaty członkowskie - „wymierające” • opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania...