Wydruk - strona 42

Tematy zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

wydruków obliczeń z Exela w postaci„ luźnych” kartek). Dostarczenie pracy w postaci papierowej...

Tematy zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

bezpośrednich wydruków obliczeń z Exela w postaci„ luźnych” kartek). Dostarczenie pracy w postaci papierowej...

Polski system bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

do wyboru, wydruk własny) -przekazy pieniężne (czerwony, zielony) -podróżniczy. Warunki płatności...

Ustawa o NIK-u - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 651

lub wydruków. 2. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, o których mowa w art. 66, są obowiązani, na żądanie...

Teoria na kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3115

"DEFINICJA DZIEDZINY FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA. Zaktualizowany na XVI-ym Kongresie w Kioto w 1988 r. statut Międzyna¬rodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji podaje łączną definicję fotogrametrii i teledetekcji następująco: jest to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozys...

Archiwizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

z oryginalnymi danymi. [edytuj] Niektóre formy archiwizacji kopie analogowe (wydruki dokumentów) kopiowanie...

Wykłady z informatyki

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Stefan Grocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1470

) - wydruków - aplikacji (aplikacje uruchamiane są na serwerze - niskie koszty zakupu oprogramowania) Topologia...

Encyklopedia rachunkowości - K

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

K    KALKULACJA DOLICZENIOWA Polega na ustalaniu kosztu wytworzenia określonego przedmiotu kalkulacji poprzez odnoszenie do niego na podstawie właściwych dokumentów źródłowych jego kosztów bezpośrednich (materiałów, płac, obróbki obcej, zużycia narzędzi specjalnych, przygotowania nowej produkcji i...