Wydruk - strona 17

Zadania systemu operacyjnego - referat

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr hab. inż. Jacek Wołoszyn
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1778

danych z klawiatury, zakończenie odczytu pliku z dysku, zakończenie wydruku), lub oczekuje pewnych danych...

Prace pomiarowe w budownictwie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

na tworzenie odpowied­nich wydruków graficznych zadanych fragmen­tów mapy. Mapa numeryczna...

Sieci komputerowe - wykład 1

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

zwiększające bezpieczeństwo i szybkość Serwery wydruków Serwery aplikacji Serwery mocy (duża moc obliczeniowa...

Konfiguracja serwera DHCP

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

plik konfiguracyjny. Przykładowo jeżeli po uruchomieniu otrzymamy poniższy wydruk, znaczy...

Bazy danych 2 - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

: zestawienia danych w postaci przygotowanej do  wydruku, tworzone na podstawie tabel i kwerend 5 ...

Szacowanie zmiennych do modelu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 462

Jakie informacje o oszacowanych elementach struktury modelu zawiera wydruk rezultatów estymacji? Część I. Zawarto...

Technologia informatyczna- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak
 • Technologia informatyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

) na bezpośredni dostęp do danych Język raportowania - opisując format i zawartość raportów (wydruków) tworzonych...

Prowadzenie baz danych PZGiK

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Augustyn Musiał
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

, (aktualną mapą) jest wydruk aktualnego (modyfikowanego na bieżąco) rastra w połączeniu z posiadanymi...