Wsparcie społeczne - strona 14

Notatki z wykładów z Psychologiii

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • dr Sonia Kędziora
 • Psychologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3640

nie docierają, nie chcą przyjmować = zafałszowanie rzeczywistości. Poszukiwanie wsparcia społecznego...

Psychologia rehabilitacyjna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Maciek Michalak
 • Psychologia rehabilitacyjna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2226

- częściej palą, większe spożywanie alkoholu - bardziej prawdopodobne: różnica w poziomie stresu i wsparcia...

Kalat, streszczenie

 • dr Krzysztof Janeczko
 • Biofizjologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 4424

wyściółkę układu trawiennego (ibuprofen) choroba serca: u osób wrogich, z mniejszym wsparciem społecznym...

Psychologia polityki - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jolanta Miluska
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3899

Schwartz, egalitaryzm, hierarchiczność oraz osobowość antydemokratyczna. Notatka zawiera także informacje na takie tematy jak: koncepcja orientacji na dominację społeczną, 3 główne zasady sprawiedliwego podziału dóbr, sposoby przywracania sprawiedliwości, kryteria sprawiedliwości i niesprawiedliwoś...

Pojęcie metateorii pedagogicznej- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3920

Pojęcie metateorii pedagogicznej Definicja; „Metateoria” (gr. Meta – poza + theoria – oglądanie, badanie). 1) Teoria posługująca się metajęzykiem i zajmująca się badaniem i opisywaniem teorii edukacyjnej. 2) Teoria wyższego stopnia w stosunku do opisywanej, każda teoria, której przedmiotem jest pew...