Wspólnota Europejska a UE - strona 94

Trybunał Obrachunkowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

utworzonych przez UE Pomaganie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej w funkcji kontrolnej...

Bałkanski kompleks - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1477

Przedstawiciela Cywilnego jako reprezentanta wspólnoty W Kosowie będzie misja petersburska UE i m-nar siły NATO...

Federalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2324

„O zasadach federalizmu”, w którym przeciwstawia się centralizacji i podkreśla znaczenie wspólnot lokalnych...

Odnowiona strategia zrównoważonego rozwoju UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Ekologia zasobów naturalnych i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2345

zrównoważonego rozwoju UE". W czerwcu 2001 r. Rada Europejska, obradująca w Göteborgu, zatwierdziła zaproponowaną...