Wspólnota Europejska a UE - strona 51

Polityka rozwoju-wykład

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Walerian Kwoka
  • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

Europejskiej Najpierw Strategiczne Wytyczne Wspólnoty - zatwierdzone Podstawa do -> Narodowe Strategiczne...

Instytucje UE

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1379

z komitetami powoływanymi przez rade UE Komisja Europejska (Luxemburg, Bruksela) - jest najważniejszą...

Wykład - Parlament Europejski

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Traktaty rzymskie z 1957 r. (a ściślej dołączona do nich konwencja...