Wspólnota Europejska a UE - strona 177

Sprawa Głoszczuk 10

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

co następuje: 1. Artykuł 44 ust. 3 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami...

Żywność modyfikowana genetycznie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2275

z rozpowszechnieniem upraw roślin modyfikowanych, powstaną również nielegalne uprawy GMO (odnotowano już w UE...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3115

z art. 249 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej do aktów wspólnotowego prawa wtórnego należy...

Istota gospodarki komunalnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

. sam. teryt. zadań własnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (przedmiot i cel...

Źródła i kryteria więzi - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

się ludzi w obrębie społeczności. Rozkwit więzi zrzeszeniowej nastąpił w średniowiecznym mieście europejskim...

Kierunek pozytywistyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1995

kontynentalnych, jak Unia Europejska, wspólnot regionalnych i lokalnych o szerokiej autonomii, korporacji...

Wolności i prawa kulturalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

mierze na postanowieniach europejskiej Konwencji ochrony Praw Człowieka i podst. Wolności...

Handel zagraniczny - bilans płatniczy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2198

się rozwinięte kraje kapitalistyczne, zwłaszcza te należące do Wspólnoty Europejskiej. 2.3.2 Polityka handlu...