Wspólnota Europejska a UE - strona 114

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Jan Galster - książka o Integracji na egzamin Źródła Prawa UE Acquis communautaire (ACRIS...

Sprawa Głoszczuk 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1967

w okresie przed akcesją do Unii Europejskiej, kiedy Polska była związana ze Wspólnotami Układem Europejskim...

Sąd I Instancji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Europejska uzyskała osobowość prawną i przejęła kompetencje powierzone wcześniej Wspólnocie Europejskiej...

Prawo europejskie ustawa kooperacyjna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Polskiej w Unii Europejskiej Podstawa prawna: ustawa z 8 października 2010 r., Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz...

Międzynarodowe stosunki polityczne - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 8743

europejskiej - UE f) globalizacja kryzys ONZ i różne elementy konfliktu Północ-Południe, g) wzrost liczby...

Cło i jego rola

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2926

członkiem Wspólnoty Europejskiej(UE) radykalnie zmieniła się struktura dochodów budżetu państwa z tytułu...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 4 SYSTEM GWARANTOWANIA...

Kompetencje-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

prze UE. Wyłączne kompetencje Wspólnoty - należą do nich: wspólna polityka handlowa i rybołustwo...