Wotum nieufności - strona 36

Podstawy prawa notatki

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3437

do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum...

Wielka Brytania - ustrój

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 889

Rzadko się zdarza przegłosowanie wotum nieufności dla rządu. Ostatni taki przypadek wystąpił w 1974 r...

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia Polski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1981

, nominacji dokonywano w czasie sesji sejmu spośród 14 ministrów (jak się nie podobał minister to wotum...

Wykład - traktaty integracyjne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1533

stowarzyszeniowych. Kontroluje pracę Komisji Europejskiej. Ma możliwość złożenia wotum nieufności dla całego składu...