Wotum nieufności - strona 34

Anglia-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Michał Sczaniecki
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1253

. wotum nieufności- stanowiło formę sprawowania przez Parlament kontrolinad działalnością polityczną...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • mgr Maciej Gnela
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1834

(Zgromadzenie Narodowe) wyrażanie wotum nieufności RM (Sejm RP), wybór wszystkich członków TK (Sejm RP), wybór...

Rodzaje organów państwa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456

, realizowana jest ona poprzez: udzielenie rządowi absolutorium, wotum zaufania lub wotum nieufności, kontrolę...