Wotum nieufności - strona 31

Nadzór nad samorządem terytorialnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

absolutorium. Konstytucja przewiduje, że Sejm może wyrazić RM lub poszczególnym ministrom wotum nieufności...

System Rosji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

miesięcy wyrazi wotum nieufności wobec rządu, Prezydent może skrócić jej kadencję. Rozwiązanie Dumy...

System Szwajcarii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

dymisjonowania rządu federalnego- nie funkcjonuje wotum nieufności w stosunku do rządu federalnego; zwyczaj...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 791

obowiązków do czasu wyboru nowego rządu i powołać wskazanego w uchwale o wotum nieufności kandydata...

Parlament Europejski-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Uczestnictwo w debatach Składanie wniosku o podjęcie wotum nieufności dla Komisji UE Składanie wniosku...

Prawo konstytucyjne- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1512

Procedura zmiany Konstytucji w RP Przez zmianę konstytucji rozumie się uchylenie lub nadanie odmiennej niż dotychczas obowiązującej treści wszystkim lub, tylko niektórym postanowieniom Konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych w przewidzianym dla zmiany konstytucji trybie. Zmiana moż...