Wotum nieufności - strona 19

Rząd, gabinet, rada

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

gdy zakwestionowano politykę 1 ministra wotum nieufności - stosowane gdy działalność gabinetu / ministra nie mieła...

Systemy polityczne - omowienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1400

indywidualnej), podlega procedurze konstruktywnego wotum nieufności, posiada inicjatywę ustawodawczą...

Nowela Sierpniowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

za wyjątkiem zmiany konstytucji wniosek o wotum nieufności wobec rządu lub ministrów nie mógł być głosowany...

Parlament Europejski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1337

. W niektórych przypadkach wymagana jest większość kwalifi­kowana (np. do uchwalenia wotum nieufności wobec...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

może postawić wobec  rządu wotum nieufności, czyli odwołać rząd. Rząd posiada prawo inicjatywy gospodarczej...

Samorząd - pojęcie i klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

dymisję RM w razie: 1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla RM, 2) wyrażenia RM wotum nieufności, 3...