Wotum nieufności - strona 13

Ustrój polityczny Francji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 224
Wyświetleń: 973

przegłosowania wotum nieufności, co powoduje dymisję rządu. Ministrowie muszą udzielać odpowiedzi na pytania...

System polityczny Czech

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Wspóczesne Systemy Polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1274

dla projektu do 2 czytania) na takich jak u nas zasadach. Rząd może wiązać ustawy z wotum nieufności...

Komisja Europejska - szczegółowy opis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

może uchwalić wotum nieufności w stosunku do Komisji. W przypadku uchwalenia wotum nieufności członkowie Komisji...

Straż Praw w Konstytucji 3 Maja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1617

przed sejmem (obydwie izby), który większością 2/3 mógł wobec nich uchwa­lić wotum nieufności za kierunki...

Odpowiedzialnośc prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

pociągnięcia do takiej odpowiedzialności jest odwołanie, w postaci wotum nieufności Konstytucyjna: Wiąże...

Kontrola parlamentarna i kontrola NIK

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1624

się, że w takiej sytuacji premier powinien złożyć dymisję RM na ręce prezydenta. Sejm może także wyrazić wotum...