Wotum nieufności - strona 12

Zamach majowy 1926

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952

z kimkolwiek. Ponadto mógł wydawać dekrety z mocą ustawy. Ograniczono także prawa sejmu do zgłaszania wotum...

Systemy rządów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1008

odwołany (wotum nieufności). W określonych sytuacjach egze­kutywa (lub jeden z jej członów) może rozwiązać...

Pozycja ustrojowa Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2156

członka Rady Ministrów, 14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, 15) zwoływania...

System polityczny Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2534

wotum nieufności i musi podać się do dymisji! Instytucje wprowadzania ustawy do parlamentu i wotum...

III RP w latach 1991 - 2000

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1414

wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 29 maja 1993 prezydent Lech Wałęsa w wyniku uchwalenia...

Skład Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

- odwołanie ministra w wyniku wotum nieufności przez Sejm, wniosek w tej sprawie , z reguły pochodzący...

Wymiary systemu politycznego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Marko Babić
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

instytucjonalnego; relacje między instytucjami, oparte na normach - parlament - rząd (wotum nieufności) - prezydent...

Prawo konstytucyjne - wykład 20

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 588

- wniosek o wotum nieufności dla Rządu czy ministra nie mógł być głosowany na tym posiedzeniu...