Workuta

note /search

Historia literatury - Imperium

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

i ostatecznego rozpadu (od Brześcia do Magadanu nad Pacyfikiem i od Workuty za Kołem Polarnym do Termezu...

Geografia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1848

, Workuta Konurbacja: kilka dużych ośrod. powiązanych infrastrukturą Model koncentryczny: jeden duży ośr...

Gegra - ściąga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1288

, Workuta Konurbacja: kilka dużych ośrod. powiązanych infrastrukturą Model koncentryczny: jeden duży ośr...

Geografia - Łańcuch troficzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2030

. niklu i platyny), Workuta (węgiel kamienny), Mirnyj (diamenty), Jakuck, Wierchojańsk (cyna). Na półkuli...

Geografia ekonomiczna i gospodarcza- pack

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4249

W testach i notatkach opisane zostały takie zagadnienia jak: Europa, półwyspy europejskie, wulkany, rzeki, ciekawostki o Europie, ukształtowanie poziome i pionowe Europy, jej budowa geologiczna, klimat, stosunki wodne, świat roślinny, świat zwierzęcy, regiony fizycznogeograficzne Europy, Australia ...

Historia polityczna XX wieku - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia polityczna XX wieku
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4599

, pokój brzeski i Mitteleuropa, rewolucja lutowa, powrót Lenina do Rosji i jego tezy kwietniowe, rewolucja bolszewicka, utworzenie Czeka, początek komunizmu wojennego, Czerwony Terror, Ukraina i jej inkorporacja do imperium sowieckiego, traktat japońsko-chiński, statut Ligi Narodów, pakt Brianda - K...