Wolna wola - strona 19

Wykłady Teoria wychowania

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Janina Janowska
 • Teoria wychowania
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3906

i bezwarunkowej) Człowieka od przyrody wyróżnia posiadanie wolnej woli, wolności. Presja - uruchamia opór...

Etyka - Antropologia filozoficzna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1267

. Wszystko, co pochodzi od Boga jest dobre. Przyczyną istnienia zła w świecie jest wolna wola człowieka. Szczęśliwy...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

) Chrześcijaństwo: racjonalność i wolność (wolna wola) c) Antropologia czasów Oświecenia: m.in. rozumność człowieka...

Etyka zawodowa - opracowane pytania na egzamin

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Zdzisław Lekiewicz
Pobrań: 931
Wyświetleń: 6552

) natomiast, tak jak nie ma niebytu, nie ma zła metafizycznego; w tej koncepcji przyczyną z. jest zawsze wolna decyzja (np. wolna wola...

Kodyfikacja prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2016

) indywidualizm, respektowanie wolnej woli stron, Kodeks Niemiecki (1900) BGB i Kodeks Szwajcarski ZGB (1881...

św. Augustyn - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127

jest natomiast możliwe dla człowieka dopiero wówczas, gdy otrzyma on od Stwórcy niezasłużoną łaskę. Wolna wola człowieka podlega...

Filozofia nowożytna- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

i polityka. Wszystko da się wytłumaczyć w sposób przyczynowo- skutkowy, nie ma miejsca na wolną wolę. Państwo...