Wojna i Pokój - strona 9

Nowożytne ujęcie wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

sprawowaniu wielu części całej władzy, na publicznym obradowaniu w sprawach wojny i pokoju, na zawieraniu...

Organ uprawniony do ratyfikacji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

O sprawie wojny i pokoju decyduje sejm, sejm może podjać decyzję o wojnie w przypadku: zbrojnej napaści...

Pozytywizm - omówienie epoki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1113

Gogol (Martwe dusze), Lew Tołstoj (Wojna i pokój). W Polsce zaś wyróżnić należy Elizę Orzeszkową...

Teoria sprawiedliwości Arystotelesa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

państwa /kwestia wojny i pokoju, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego/; Obronę terytorium i obronę...