Wojewódzki dziennik urzędowy - strona 20

Prawo - zagadnienia ogólne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

, wojewódzkie dzienniki urzędowe. Prawo przedmiotowe międzynarodowe publiczne wewnątrzpaństwowe Prawo...

Ustawa o pomocy społecznej

  • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694

©Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) o...

Prawo administracyjne, notatki

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Prawo administracyjne – zbiór norm regulujących organizacje i zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Administracja – jako podmiot reglamentacyjny ma cechy władcze tzn. wyposażona we władztwo administracyjne może w...

Samorzad terytorialny

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2478

innych aktów prawnych, istnieje obowiązek ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym statutów gmin, powiatów...

O Samorzadzie Terytorialnym

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

innych aktów prawnych, istnieje obowiązek ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym statutów gmin, powiatów...

Economicus - prawo

  • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

są w wojewódzkich dziennikach urzędowych Umowy międzynarodowe (traktaty, konwencje, pakty, układy) - stanowią źródła...