Woda opadowa - strona 31

note /search

Hydrologia i Oceanografia vol 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2163

(im mniejsze kanaliki, tym woda podnosi się wyżej); powstaje gdy wody opadowe przenikają do kapilar...

Łożyska - uregulowanie prawne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

odpływu wód opadowych z ław podłożyskowych i umieszczenie powyżej najwyższych poziomów wód w przypadku...

Skład gleby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2156

w glebie oglejenie może pochodzić od stagnujących wód opadowych oglejenie odgórne, lub od wysokiego poziomu...

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2170

i gipsowych. Wody krasowe są zasilane wodami opadowymi lub powierzchniowymi (np. wodami rzecznymi...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1652

i hodowlaną. Do wód powierzchniowych spływają z wodami opadowymi bezpośrednio nawozy sztuczne oraz środki...

Wody i ścieki2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1862

. *możliwość zaopatrzenia w wode z uwzględnieniem zasobów i wymagań co do uzdatniania. *ilość i charakter wód...